15 oktober

Internationale Dag van de Boerin

15 oktober - over 86 dagen elk jaar dezelfde datum
Aangepast op 12 oktober 20:20

Internationale Dag van de Boerin

Categorie:
136-tractor Landbouw

Waar gevierd:
Internationaal

Bron:
Deze website

Boerinnen zijn sleutelfiguren voor het slagen van de transformatie van economische, omgevings- en sociale veranderingen binnen de agrarische sector. Maar in de wereld is er maar mondjesmaat geld, zorg, en onderwijs voor boerinnen, die als belangrijke spil in het boerenbedrijf fungeren. Een mogelijke voedselcrisis, economische crisis, of klimaatverandering voorspelt zelfs een nog donkerdere toekomst.

Niet alleen is de boerin belangrijk voor het bedrijf, ook voor de familie, en in de boerengemeenschap spelen vrouwen een grote rol. En juist daarom hebben we een Internationale Dag van de Boerin. Voor het eerst gehouden op 15 oktober 2008 en uitgeroepen door de Verenigde Naties. De nieuwe Dag is gefundeerd op de General Assembly (de vergadering van de VN) in resolutie 62/136 op 18 december 2007. Dat u het maar weet. Hierin wordt de kritieke rol van de boerin erkend, om al de bovenstaande problemen het hoofd te bieden.

Hier is meer informatie.

Wens iemand een Fijne Internationale Dag van de Boerin!
Verwante Dagen

Dag van de Boerin
14 september
'De boer' staat altijd in de schijnwerper als de noest arbeidende agrariër die voor dag en dauw opstaat om de Nederlandse melkplas te vergroten en de veestapel op te hopen.

15
oktober

15 okt

Komende Dagen
Roze Maandag
Roze Maandag
22 juli
Deze site gebruikt Cookies.