10 september

Dag van de Boerin

10 september - 15 dagen geleden elke 2e zaterdag van september
In 2023 op 9 september
Aangepast op 1 januari 12:33

Dag van de Boerin

Categorie:
136-tractor Landbouw

Waar gevierd:
Nationaal

Bron:
Deze website

'De boer' staat altijd in de schijnwerper als de noest arbeidende agrariër die voor dag en dauw opstaat om de Nederlandse melkplas te vergroten en de veestapel op te hopen. Maar achter elke succesvolle man staat een belangrijke vrouw: de boerin. En die krijgt doorgaans niet de eer die zij verdient. Naast meewerken in de boerderij zorgt de boerin ook vaak dat het gezin draaiende wordt gehouden, een vaak minstens zo zware taak die lang niet altijd de juist erkenning krijgt. Om ook de boerinnen in het zonnetje te zetten is de tweede zaterdag van september de Dag van de Boerin.

Tijdens de Dag van de Boerin worden boerinnen op hun eigen boerderij eens goed verwend. Een bloemetje (van eigen land), een extra bedankje, en gewoon eens een dag uitrusten, juist om te laten zien hoe belangrijk deze mensen in het boerenleven zijn. Sinds vorig jaar wordt ook de 'boerinnenswap' gedaan, waarin boerinnen zelf een verwenpakket maken en dat via de organisatie achter de Dag naar andere boerinnen wordt gestuurd.

De Dag van de Boerin is in 2009 in het leven geroepen en leeft sindsdien sterk op sociale media. Informatie is dan ook te vinden op Facebook.

Wens iemand een Fijne Dag van de Boerin!
Verwante Dagen

Dag van de Agrarische Medewerker
15 augustus
We hebben dit jaar al iets te vaak gehoord over de boeren. De trekkerterroristen die regelmatig twijfel zaaien en nog vaker liegen over problemen zoals stikstof (is een ernstig probleem) en de voedselproductie (75% van het Nederlands geproduceerde voedsel gaat naar het buitenland) en dierenwelzijn (de veestapel moet gewoon kleiner) hebben nu de Dag van de Agrarisch Medewerker opgericht, voor als u nog niet genoeg bent doodgegooid met aandacht voor deze beroepsgroep.

Internationale Dag van de Boerin
15 oktober
Boerinnen zijn sleutelfiguren voor het slagen van de transformatie van economische, omgevings- en sociale veranderingen binnen de agrarische sector. Maar in de wereld is er maar mondjesmaat geld, zorg, en onderwijs voor boerinnen, die als belangrijke spil in het boerenbedrijf fungeren.

10
september

10 sep

Eerdere edities:
In 2021: 11 september
In 2020: 12 september
In 2019: 14 september
Deze site gebruikt Cookies.