15 september

Dag van de Leid(st)er

15 september - 73 dagen geleden elke 3e donderdag van september
In 2023 op 21 september
Aangepast op 11 september 20:28

Dag van de Leid(st)er

Categorie:
140-gradhat Onderwijs

Waar gevierd:
Nationaal

Bron:
Deze website

De Dag van de Leid(st)er is in 2002 opgericht door de Landelijke Wervingscampagne voor de Kinderopvang - destijds heette het de Dag van de Leid(st)er en Gastouder. Deze Dag vindt iedere derde donderdag in september plaats om het werk van de kinderleid(st)er te promoten en hen te complimenteren met hun werk. Tegenwoordig komt ook vaker de term Dag van de Pedagogisch Medewerker voor, een meer moderne term dan het ouderwetse leidster.

Deze Dag is in het leven geroepen voor iedereen die zich over andermans kinderen ontfermt, bijvoorbeeld ouders die een pleegkind in huis nemen of papa's en mama's die helpen bij het overblijven op school. Iedereen die voor andere kinderen dan zijn of haar eigen zorgt, wordt deze Dag in het zonnetje gezet. De Dag van de Gastouder is vooral bedoeld om die surrogaatvaders en -moeders een hart onder de riem te steken, en hen te bedanken voor hun belangeloze opoffering van hun tijd. en energie om voor andere kinderen te zorgen. Dus heeft u een kind dat wel eens met een gastouder te maken heeft? Doe dan even een bedankbriefje in het lunchpakket van uw zoon of dochter.

In totaal zijn er bijna 5000 kinderdagverblijven. Deze hebben allemaal leid(st)ers die vandaag in het zonnetje mogen worden gezet. Het werk van een leid(st)er gaat namelijk niet altijd over rozen: met elke dag tientallen kinderen op je nek is het werk best zwaar te noemen. Vandaag dus de dag om eens uw waardering te laten blijken voor deze hardwerkende mensen.

Een officiële website is er niet, maar er zijn talloze blogs zoals deze.

Wens iemand een Fijne Dag van de Leid(st)er!
Verwante Dagen

Dag van de Kwaliteitscoördinator
24 november
Kwaliteit, daar hebben we nooit genoeg van. En waar is er nou meer behoefte aan kwaliteit dan in het onderwijs? In het immer onderbetaalde en kapotbezuinigde onderwijs is altijd wel ruimte voor een nieuwe managementlaag of een extra departement dat zich specifiek daarmee bezig houdt.

Dag van de Taal, Kunsten en Cultuur
21 januari
De Dag van de Taal, Kunsten en Cultuur is een studiedag voor voortgezet-onderwijsdocenten Nederlands, klassieke en moderne vreemde talen en CKV. Op deze Dag komen zij bijeen om samen te discussiëren over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Dag van de Leerlingenraad
25 mei
In België blijken leerlingenraden een heel normaal fenomeen te zijn. Dat zijn groepen studenten op middelbare scholen die zich inspannen voor het verbeteren van de school.

15
september

15 sep

Eerdere edities:
In 2021: 16 september
In 2020: 17 september
In 2019: 19 september
Deze site gebruikt Cookies.