Week van de Integriteit


1 december tot 9 december
LET OP: deze Week is in 2024 voor het laatst gevierd. U bekijkt nu de 2024 versie van deze Week.

112-group Mens en maatschappij | Nationaal Aangepast op 12 oktober 20:20

Integer handelen betekent: doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet. Bij integer handelen gaat het juist om die eigen verantwoordelijkheid. Een integere organisatie is een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.


Tijdens de Week van de Integriteit, van 1 t/m 9 december, ontplooien publieke en private partijen initiatieven om aandacht te vragen voor het belang van integriteit binnen en tussen organisaties, en door individuen.Meer informatie


Deze site gebruikt Cookies.