Jaar van de Koekoek


2017
Aangepast op 20 januari 13:40

Het gaat niet goed met de koekoek. Al lang niet: al tientallen jaren neemt het aantal koekoeken af, en dat is natuurlijk een slechte zaak. Onder andere Sovon Vogelonderzoek en de Vogelbescherming Nederland hebben 2017 uitgeroepen tot het Jaar van de Koekoek om erachter te komen waarom deze vogel langzaam verdwijnt.


Het is namelijk niet bekend waaróm het zo slecht gaat met de koekoek. Er zijn een paar mogelijke verklaringen: de opwarming van de aarde, ontbossing in Afrika, en de afname van andere soorten vogels waar de koekoek van leeft geven kleine aanwijzingen, maar er is geen eenduidig antwoord. Daarom willen de twee organisatoren 2017 gebruiken om achter de oorzaak van de koekoekafname te komen.

Sovon Vogelonderzoek en de Vogelbescherming willen dan ook gebruik maken van 'kennishiaten', verschillende punten van kennis over de koekoek van meerdere instanties, en de organisaties willen die bij elkaar leggen om zo te weten te komen waarom de koekoek verdwijnt.

Daarnaast wordt er uiteraard aandacht gevraagd voor de vogel, met name door voorlichtingsacties of natuurwandelingen waarin u meer kunt leren over de vogel. Dat gebeurt ook met sociale-mediacampagnes, zoals de hashtag #koekoek die op Instagram te gebruiken is.

Meer informatie over het Jaar van de Koekoek is onder andere te vinden op de website van Sovon .

2017 is niet alleen het Jaar van de Koekoek, maar ook het Internationale Jaar van het Duurzaam Toerisme en het Jaar van de Botanische Tuinen.Meer informatie


Deze site gebruikt Cookies.