Jaar van de Huismus


2024
Aangepast op 15 december 17:20

Sovon en de Vogelbescherming hebben 2024 uitgeroepen tot het Jaar van de Huismus. De twee vogelbelangengroepen zetten ieder jaar een andere vogel centraal, en in 2024 kiezen zij voor de meestvoorkomende vliegende vriend die in Nederland voorkomt. Althans, zo lijkt het. De huismus verdwijnt in rap tempo door klimaatverandering en de opkomst van steden. Tijd om daar aandacht voor te vragen!


Tijdens het Jaar van de Huismus willen Sovon en de Vogelbescherming aandacht voor de penibele situatie van het vogeltje. Er worden dan allerlei acties gehouden waarbij onder andere wordt gekeken hoe het beter kan gaan met de huismus. Het is overigens niet alleen kommer en kwel. Hoewel het aantal huismussen is gedaald sinds 1970, is er de laatste jaren verbetering te zien door onder andere natuurinclusieve bouw. Desondanks is er nog veel te verbeteren voor de leefomgeving van de huismus.

Dat gebeurt onder andere met voorlichtingssessies, maar vooral ook met onderzoek. Sovon gebruikt het jaar namelijk om extra naar de huismus te kijken. Ook is er extra aandacht voor de vogel tijdens de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling. Er komt daarnaast meer voorlichting over het natuurinclusief bouwen van huizen en het inrichten van tuinen.

Informatie over dit jaar is onder andere te vinden op de website van de Vogelbescherming.Meer informatie


Deze site gebruikt Cookies.