Internationale Jaar van het Duurzaam Toerisme


2017
Aangepast op 20 januari 13:39

2017 is het Internationale Jaar van het Duurzaam Toerisme. Het Jaar is uitgeroepen door de Verenigde Naties, en is bedoeld om aandacht te vragen voor meer duurzaamheid onder toeristen en reisorganisaties. Volgens de VN is dat hard nodig, omdat toerisme steeds goedkoper wordt maar veel (voornamelijk arme) landen daar nog niet goed op weten in te spelen.


Tijdens het Jaar wordt er met allerlei voorlichtingscampagnes aandacht gevraagd voor het onderwerp, maar de lidstaten van de VN worden ook gestimuleerd meer wetten en verdragen op te zetten waarmee duurzaam toerisme wordt gepromoot. Het Jaar is vooral gericht op arme landen. Die hebben vaak veel baat bij internationaal toerisme. Omdat het daar in veel gevallen een stuk goedkoper is om op reis te gaan, is er een grote toename van internationale toeristen, maar dat heeft vaak grote gevolgen voor het milieu of de leefomgevingen. In zulke landen worden er vaak weinig tot geen maatregelen genomen om duurzamer met dat toerisme om te gaan, omdat overheden bang zijn dat dat leidt tot minder bezoekers.

Het Jaar van het Duurzaam Toerisme richt zich volgens de VN dan ook vooral op 3 belangrijke onderdelen: Economisch, sociaal, en milieubewust toerisme. Dat heeft ook te maken met een belangrijk voornemen van de VN, want dat heeft als doel om in 2030 een duurzame agenda op te stellen waarbij alle deelnemende lidstaten zich meer richten op het behoud van het milieu.

Meer informatie is onder andere hier te vinden.

2017 is niet alleen het Jaar van het Duurzaam Toerisme, maar ook het Jaar van de Koekoek en het Jaar van de Botanische Tuinen.Meer informatie


Deze site gebruikt Cookies.